Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?

Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling?

Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling.

Ik heb al een prijs afgesproken met mijn aannemer, moet de aannemer de prijs nu aanpassen omdat het verlaagde btw-tarief van toepassing is?

Indien de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing. De ondernemer moet dan 6% btw in rekening brengen. Indien er al een deelfactuur met 19% btw is afgegeven, dan moet de ondernemer het tarief in de eindfactuur corrigeren.

Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex als die hun woning renoveren of verbouwen?

Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde btw-tarief. Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

Valt de verbouwing van een garage onder de regeling?

Ja, ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip 'woning' als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief toe te passen.

Geldt het verlaagde btw tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden opleverd na 1 oktober 2010?

Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor renovatie en herstel van woningen die na eerste ingebruikneming 2 jaar oud zijn. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?

* Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
* Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
* Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
* De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning)

Mogen alleen aannemers het verlaagde btw-tarief hanteren?

Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie- en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.

De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing?

Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele woning of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?

* Glazenwassen;
* Aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
* Het vervangen van gordijnen en zonwering;
* Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
* De diensten van arcjitecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatieherstelwerkzaamheden;
* Sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Waar kunt u terecht met vragen over energiebesparing?

Bij het ministerie van VROM WWI kunt u terecht voor informatie over regelgeving en beleid op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het ministerie neemt deel in het convenant Meer met Minder: de nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen.
 
De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geeft consumenten praktische informatie en tips over milieu en energie in het dagelijkse leven. Milieu Centraal werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.

Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?

Als de werkzaamheden niet vóór 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

Vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning ook onder de regeling?

Ja.