Kwaliteit en betrouwbaareid
Dat wij een betrouwbare, professionele partner zijn, blijkt onder meer uit het feit dat wij zijn aangesloten bij branchevereniging Bouwend Nederland, hét kwaliteitslabel in de bouw, BouwGarant en Politiekeurmerk Veilig Wonen gecertificeerd. Dit biedt u de zekerheid dat wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, ervaring en vakmanschap. Zie voor meer info:www.bouwendnederland.nl  www.bouwgarant.nl en www.politiekeurmerk.nl
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Zoals elk modern bedrijf nemen ook wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij hanteren bijvoorbeeld een solide personeelsbeleid en sponsoren regelmatig lokale initiatieven. Uiteraard zetten wij ons ook in voor een beter milieu. Zo zijn wij bijvoorbeeld een geregistreerde Meer Met Minder- aanbieder. Dit wil zeggen dat wij meewerken aan het nationale initiatief om energiebesparing in bestaande woningen mogelijk te maken. Zie voor meer info: www.meermetminder.nl